O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności :

  
Minimalna stawka godzinowa     (2017-03-03)     

Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r.    więcej
  
Wzrosły minimalne emerytury    (2017-03-03)     

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu. Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana    więcej
  
KFS - spotkanie informacyjne    (2017-02-26)     

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisał się w działania podejmowane przez pracodawców za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy, rządowy program rozpoczął się w 2014 r., a środki, którymi dysponował Sądecki Urząd Pracy to prawie 3 mln zł. W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego    więcej
  
Dziesięć lat do setki    (2017-02-24)     

Radio Kraków obchodziło 90.rocznicę działalności w eterze. Z tej okazji w nowosądeckiej redakcji Radia przez cały dzień wspominano pracę lokalnych dziennikarzy Radia Kraków, pracujących w Nowym Sączu. Nie mogło się obyć też bez urodzinowego tortu, który rozkroił redaktor naczelny Sławomir Wrona wraz z dziennikarzami. Redakcję w tym dniu odwiedził m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, który złożył    więcej
  
Nabór kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej     (2017-02-23)     

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem    więcej
  
Nowy instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców    (2017-02-23)     

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję    więcej
  
Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.    (2017-02-23)     

Minister Elżbieta Rafalska podpisała dziś komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc. Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.    więcej
  
Poradnik Seniora - przeczytaj koniecznie    (2017-02-03)     

Urząd Miasta Nowego Sącza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pod nazwą „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Realizacja Programu zakłada utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza, dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej    więcej
  
Rekrutacja do projektu - osoby niepełnosprawne    (2017-02-03)     

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.    więcej
  
Oświadczenie Prezydenta Miasta    (2017-02-01)     

Ze zdumieniem zapoznałem się z informacjami wyemitowanymi przez Radio RDN, które publikując rozmowę z porannym gościem z dnia 31 stycznia br. po raz kolejny, w sposób dalece nieprecyzyjny, a miejscami wprost nieprawdziwy podnosi kwestię aplikowania Miasta Nowego Sącza o różne dofinansowania dla obszaru osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, nie jest prawdą że Miasto Nowy Sącz od roku 2014 nie podejmowało środków z PFRON, potrzebnych na    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-01-25)     

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy - Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy    więcej
  
Integracyjne kolędowanie    (2017-01-23)     

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu odbył się VI Integracyjny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął prezydent Ryszard Nowak. Występy sceniczne, wokalne i teatralne oceniało jury, a nad wszystkim czuwał organizator wydarzenia - dyrektor Waldemar Bogacz. Przed widownią zaprezentowała się ponad setka utalentowanych młodych artystów, którzy zaprezentowali zarówno tradycyjne    więcej
  
Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line    (2017-01-20)     

Ministerstwa: Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz uławiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie. Dzieje się to na pięciu poziomach: Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej Po sukcesie składania wniosków on-line o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w ten sposób wpłynęło do gmin ponad 615 tys. wniosków    więcej
  
O ubezpieczeniach dla pracujących emerytów    (2017-01-20)     

W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian w tym zakresie. Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy. Kwestia emerytur pomostowych, w tym wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych omówiona została w rozdziale IV.5. Przeglądu emerytalnego.    więcej
  
Pracowity czas przed Ministerstwem Rodziny     (2017-01-19)     

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się przegląd resortów. Jest poświęcony podsumowaniu dokonań roku minionego, ale przede wszystkim zamierzeniom na rok 2017. - Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań - mówiła premier Beata Szydło. Podsumowując rok 2016 w MRPiPS premier wspomniała o ogromnej pracy, włożonej w uruchomienie programu    więcej
  
To był dobry rok dla polskiej rodziny    (2016-12-30)     

Wprowadzenie rządowego programu "Rodzina 500 plus", minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin. - To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.    więcej
  
Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty!    (2016-12-18)     

Dzisiaj na sądeckim Rynku ruszył Sądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z ofertą wystawców zapoznał się prezydent Ryszard Nowak, który podczas wydarzenia spotkał się z Józefem Pyzikiem, prezesem Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Prezydentowi towarzyszył również Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Inaugurację Sądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego swoimi występami uświetnili podopieczni Szkoły    więcej
  
Spotkanie z Wojewodą Małopolskim    (2016-12-18)     

Przed kilkoma dniami w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha z Pełnomocnikiem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – Leszkiem Langerem. Tematem rozmowy było podsumowanie IX edycji konkursu Mój Sposób na Biznes. Rozmawiano też o sytuacji osób bezrobotnych na Sądecczyźnie. Wojewoda Małopolski otrzymał od sądeckich samorządowców specjalne podziękowanie za wspieranie obszaru    więcej
  
Nowe konkursy ministerialne    (2016-12-17)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie    więcej
  
Nowe programy PFRON    (2016-12-15)     

W dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła Uchwały zatwierdzające nowe programy, których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Są to: program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", pilotażowy program "ABSOLWENT", pilotażowy program ""PRACA - INTEGRACJA". Serdecznie zapraszamy    więcej
  
Międzynarodowy Dzień Autyzmu    (2016-12-10)     

"Oswoić zmysły" to hasło tegorocznego Tygodnia Autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 6 na nowosądeckim Zabełczu. w dniu 8 grudnia w szkole odbył się przegląd twórczości dzieci z klas specjalnych, do których uczęszczają dzieci autystyczne. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, między innymi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer. Zastępca prezydenta przypomniał, że szkoła    więcej
  
Pod skrzydłami Anioła    (2016-12-10)     

W piątek 9 grudnia, w siedzibie firmy Wiśniowski w Wielogłowach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych "Pod skrzydłami anioła". Przegląd składał się z konkursów: piosenki świątecznej, plastycznego i literackiego. Wśród wręczających nagrody byli: zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz dyrektor Leszek Langer. Zastępca prezydenta skierował do laureatów słowa gratulacji i uznania, nazywając ich "naszymi sądeckimi aniołkami".    więcej
  
Radość tworzenia ze Świetym Mikołajem    (2016-12-07)     

W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po raz dziewiąty odbył się Festiwal "Radość tworzenia ze Świętym Mikołajem". Wydarzenie zainaugurowało Jubileusz 50-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. To właśnie ta placówka wraz ze Stowarzyszeniem "Tęcza" organizuje od dziewięciu lat mikołajkowe spotkania integracyjne. Przybyłych na festiwal gości przywitał dyrektor SOSW - Grzegorz Rams.    więcej
  
Miejski Dzień Integracji Uczniów    (2016-12-03)     

W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.    więcej